Proje Kriterleri

Bildiğiniz gibi güneş enerjisi piyasası hızla büyümekte. Bu piyasada yer alabilmek ve santralinizi sağlıklı şekilde devreye alabilmek için aşağıda yazılı belgeler gerekmektedir. Bu dokümanlar sayesinde TEDAŞ’ın talep ettiği dosya hazırlanıp santraliniz devreye alınabilir.

İdari ve Teknik Değerlendirme: Bağlanılabilir Trafo Merkezlerinin ve Kapasitelerinin Tespit Edilmesi, Trafo Merkezlerine Yakın Yatırım Sahası Alternatiflerinin Belirlenmesi, Yatırım Sahası Alternatiflerinin Gerçekleşebilme Kriterleri Açısından Analizi (İdari Analiz), Yatırım Sahası Alternatiflerinin Kaynak Varlığı Açısından Analizi (Ön Enerji Analizi).

Hizmetlerimiz: İzinler, Analiz ve Raporlar, Diğer İzinler ve Projelendirme, Haritalama ve Planlama Çalışmaları, Santral Sahası ve İletim Hattına İlişkin Mülkiyet Durumuna Göre Yapılacak İşlemler, 
Proje Onayı.
Başvuru: Başvuru Dosyalarının Hazırlanması
Arazinin köse koordinatlarını ED-50 DG-6 kod sisteminde bize ilettiğinizde biz de size ilk başvuruyu hazırlıyoruz. Daha sonrasında hâlihazır harita ile asil proje çizimi gerçekleştiriliyor. Aşağıda alınması gereken izinleri ve kurum görüşlerini inceleyebilirsiniz ancak arazinin yerine ve çevresindeki yapılara göre bu liste değişiklik gösterir:

1. İzinler
Santral Sahası ve İletim Hattına İlişkin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Belge Alınması, ÇED Kapsamdışı Belgesi Alınması, ÇED Gerekli Değildir Belgesi, Alınması ÇED Olumlu Belgesi Alınması

Kurum Görüşleri :
- Orman Bölge Müdürlüğü
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
- DSİ Bölge Müdürlüğü 0
- Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
- Karayolları Bölge Müdürlüğü
- Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- BOTAŞ
- TEDAŞ
- TEİAŞ
- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
- Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

2. Analiz ve Raporlar
- Arazi Mülkiyetine İlişkin Kadastral Altlıkların Oluşturulması
- İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu
- Ekosistem Değerlendirme Raporu

3. Diğer İzinler ve Projelendirme
- Sistem Kullanım (Bağlantı) Anlaşmasının İmzalanması
- ENH Projelerinin Hazırlanması ve Onaylatılması
- Ulaşım Planları ve Yol Projelerinin Hazırlanması
- İnşaat Projelerinin Hazırlanması
- Ruhsatların Alınması

4. Harita ve Planlama Çalışmaları
- Santral Sahası Halihazır Haritalarının Hazırlanması ve Onaylatılması
- Santral Yerleşiminin Sayısal Hâlihazır Haritalara Aplikasyonu
- İletim Hattı Şeritvari Halihazır Haritalarının Hazırlanması ve Onaylatılması
- 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylatılması

5. Santral Sahası ve İletim Hattına İlişkin Mülkiyet İşlemleri
- Hazineye Ait Taşınmazlar Üzerinde Kiralama ya da İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi
- Tarımsal Nitelikli Taşınmazların Tarım Dışına Çıkarılması Kararı Alınması
- Kiralama, Satın Alma, Yola Terk vb. İşlemler

6. Proje Onayı
Belirtilen hâlihazır harita (ayrıntılı plan kote) ile projenin çizimi gerçekleştirilecek. Daha sonrasında ise bu çizime göre elektriksel hesaplamalar yapılacak. Kablo kesitleri, gerilim düşümüne göre belirlenecek ve bunlar dosyaya islenecek. Bağlantı görüşünüze göre son bağlantı projeniz de eklenecek. Direk yerleşimi ya da yeraltı kablo ise buna göre planı çizilip dosyaya eklenecek. Ayrıca statik rapor ve jeolojik raporlar (2.b-d) yetkili mühendis tarafından imzalanıp proje dosyasına eklenecektir.

Fotoğraflar