Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, Güneş Enerjisi için iyi bir potansiyele sahiptir. Ülkenin kuzey kesimleri güneş radyasyonunu 1400-1600 kWh / m2 seviyelerinde, güney kısımları ise 1800-2000 kWh / m2 düzeyinde güneş radyasyonu almaktadır.

Türkiye coğrafi olarak avantajlı bir bölgede konumlanmıştır. Devlet Meteoroloji Servisi’nin 1966-1982 yılları arasında yapılan ölçümler baz alınarak, EIE tarafından hazırlanan güneş enerjisi potansiyeli değerlendirmeleri şu şekildedir:

- Yıllık ortalama toplam güneşlenme süresi 2640 saat (7,2 saat/gün)
- Ortalama yıllık güneş ışınımı 1311 kWh/m2 (günde 3,6 kWh/m2)

Coğrafi bölgelere göre güneş enerji potansiyeli aşağıda ki resimde gösterilmiştir. Fakat Türkiye’nin varolan meteoroloji verilerinde ki güneş enerji potansiyeli gerçekten az olduğu tespit edilmiştir. EIE ve DMI 1992’den beri daha gerçekçi verilere ulaşmak için ölçümler yapmaktadır. Bu ölçümler hala tamamlanmamış olmakla beraber, toplanan veriler gerçek güneş enerjisi ışınımının varolan verilerden %20-25 daha fazla olduğunu göstermektedir.

EIE’nin 8 ölçüm istasyonundan ve DMI’ın ölçüm istasyonlarından alınan verilere göre bir model tasarlanmıştır. Buna göre Türkiye’nin 57 şehrinin güneş ışınımı ve güneşlenme değerleri hesaplanmıştır. Çalışma raporlanıp yayımlanmıştır (Solar Energy Data).

Fotoğraflar