Rüzgar Enerjisi

Günümüz Türkiye’sinde her geçen gün artan enerji ihtiyacının giderek tükenmekte olan ve çevreye zararlı olan fosil yakıtlardan değil de tamamen doğal, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak karşılanması esasında en büyük pay sahibi olan Rüzgar enerji santrallerinin sayısı giderek artmaktadır. 

Günümüz piyasa koşullarında büyük şirketlerin yöneticilerinin gelecek için en büyük kaygısı ihtiyaçları olan elektriği temin edememektir. Bu durum, firmaları hem gelecekteki enerji eksikliği kaygısını gidermek hem de mevcut durumdaki elektrik faturalarında ciddi bir tasarruf sağlamak için enerji yatırımı yapmaya itmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki ilk lisanssız 1 MW üstü Öz Tüketim (2,35MW) RES projesini gerçekleştiren firma olarak yatırımcılarımıza hem kendi elektriklerini üretmelerini, hem de üretilen elektrik fazlasını devlete satarak kazanç elde etmelerini sağlıyoruz.