Biogaz

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. 

Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermente olarak daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir. Çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzluluğa sebep olur. Kullanılmayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur.

Biyogaz 3 evrede oluşur. Bunlar; 

  1. Hidroliz
  2. Asit oluşturma
  3. Metan oluşumudur

Birinci aşama, atığın; mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale dönüştürülmesidir. Bu aşamada polisakkaritler monosakkaritlere, proteinler peptitlere ve amino asitlere dönüşür. Bundan sonraki aşamada asit oluşturucu bakteriler devreye girerek bu maddeleri asit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürürler. Asit oluşumu üretim esnasında pH'ının düşmesine neden olabilir.

Bu durum metan oluşumunu sağlayacak bakteriler üzerinde olumsuz etki oluşturabilir. Son aşamada ise, bu maddeleri metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler. Görüldüğü gibi biyogaz oluşumu mikrobiyolojik etmenler ile gerçekleşmekte ve doğal olarak mikrobiyolojik organizmaların etkileneceği her türlü koşul biyogaz üretimini de etkilemektedir. BINOWA firmasının patentli sistemleri ile kurulan biyogaz tesisleri yüksek çevrim gücü, yüksek stabilizasyon, esnek kullanım imkanı ve en karlı biyogaz çevrim sistemleridir.

Fotoğraflar